Adres: ul. Małe Garbary 8 lok. B205, 61-756 Poznań

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI POZNAŃ

Powrót do strony głównej

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI


Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną w odzyskaniu wierzytelności pieniężnych powstałych z tytułu umów, czynów niedozwolonych i innych zdarzeń skutkujących powstaniem roszczeń pieniężnych.

Zakres usług Kancelarii obejmuje m.in.:

- prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych zmierzających do odzyskania wierzytelności;
- sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie projektów porozumień i ugód dotyczących wierzytelności;
- reprezentowanie wierzycieli w negocjacjach z dłużnikami na każdym etapie prowadzonych działań windykacyjnych;
- opiniowanie umów pod względem wynikających z nich wierzytelności lub wierzytelności mogących powstać na ich podstawie oraz możliwości odzyskania tych wierzytelności;
- sporządzanie projektów umów w sposób umożliwiający sprawne odzyskanie wierzytelności mogących powstać na ich podstawie.