Adres: ul. Małe Garbary 8 lok. B205, 61-756 Poznań

PRAWO CYWILNE POZNAŃ – PRAWNIK PIOTR JESIOŁOWSKI

Powrót do strony głównej

PROFESJONALNY PRAWNIK – PRAWO CYWILNE – POZNAŃ


Kancelaria Adwokacka z Poznania oferuje klientom kompleksową pomoc prawną, m.in. w zakresie prawa cywilnego. Nasi prawnicy pomagają zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym. Oferujemy profesjonalne doradztwo i wsparcie merytoryczne oparte na doświadczeniu – we wszystkich polach aktywności związanych z szeroko pojmowanym prawem cywilnym. Jesteśmy profesjonalistami, którzy są skuteczni w działaniu. Wszystkie powierzone sprawy są dla nas priorytetowe, dlatego prowadzimy je starannie i efektywnie.

Zajmujemy się m.in. udzielaniem porad prawnych i sporządzaniem opinii, prowadzimy sprawy związane z dochodzeniem roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych zarówno z tytułu niewywiązywania się z umów czy z tytułu czynów niedozwolonych, czy z zakresu prawa zobowiązań (np. o odszkodowanie czy zapłatę). Prowadzimy również sprawy z zakresu ochrony własności i praw rzeczowych. Sporządzamy i opiniujemy wszelkiego rodzaju umowy stosowane w obrocie prawnym i je negocjujemy. Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie, zgłoś się do naszej Kancelarii Adwokackiej w Poznaniu. Działamy sprawnie i jednocześnie skutecznie.

Zakres usług Kancelarii obejmuje m.in.:

- udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych;
sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie projektów umów stosowanych w obrocie prawnym, w tym m.in. umów sprzedaży i zamiany, umów dostawy, umów o dzieło, umów o roboty budowlane, umów najmu i dzierżawy, umów użyczenia, umów pożyczki, umów zlecenia, umów komisu, umów darowizny;
- prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych zarówno z tytułu niewywiązania się z umów jaki z tytułu czynów niedozwolonych;
- prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań w tym m.in. o odszkodowanie, zapłatę, roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji;
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych, zabezpieczających;
- reprezentacja Klientów w toku negocjacji ugodowych;
- prowadzenie spraw z zakresu własności i praw rzeczowych (ochrona własności lub posiadania, użytkowania wieczystego, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, postępowaniach rozgraniczeniowych, służebności, w tym służebności przesyłu, użytkowania, zastawu, hipoteki, sprawy o eksmisję);
prowadzenie spraw wieczystoksięgowych.