Adres: ul. Małe Garbary 8 lok. B205, 61-756 Poznań

ODSZKODOWANIA POZNAŃ

Powrót do strony głównej

ODSZKODOWANIA


Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną w zakresie postępowań odszkodowawczych, pomagając w uzyskaniu jak najkorzystniejszej rekompensaty (odszkodowania, zadośćuczynienia, renty, wynagrodzenia). Pomoc prawna obejmuje reprezentację Klientów zarówno w postępowaniu sądowym jak i przedsądowym.

Zakres usług Kancelarii obejmuje m.in.:
- uzyskiwanie roszczeń od ubezpieczycieli, np. z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), ubezpieczenia majątkowego (np. AC, lub z powodu szkód
- spowodowanych przez żywioły tj. powodzie, zalania, pożary), ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) lub ubezpieczenia na życie;
- uzyskiwanie roszczeń z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych doznanych w wyniku czynów zabronionych;
- uzyskiwanie roszczeń z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych doznanych w wypadkach komunikacyjnych;
- uzyskiwanie roszczeń z tytułu szkód na osobie doznanych w zakładzie pracy;
- uzyskiwanie roszczeń z tytułu błędów medycznych;
- uzyskiwanie zadośćuczynień z tytułu naruszenia dóbr osobistych;
- uzyskiwanie zadośćuczynień z powodu niesłusznego pozbawienia wolności;
- uzyskiwanie odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości, w tym przez przedsiębiorstwa przesyłowe (służebność przesyłu);
- uzyskiwanie odszkodowań za szkody w pojazdach osobowych, ciężarowych i innych środkach transportu powstałych w wypadkach komunikacyjnych.