Adres: ul. Małe Garbary 8 lok. B205, 61-756 Poznań

SPORY SĄDOWE I POZASĄDOWE POZNAŃ

Powrót do strony głównej

SPORY SĄDOWE I POZASĄDOWE


Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną obejmującą reprezentację Klienta w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych oraz administracyjnych.

Zakres usług Kancelarii obejmuje m.in.:

kompleksową analizę sytuacji prawnej Klienta, opracowanie strategii i taktyki procesowej, pomoc w doborze dowodów oraz sporządzanie pism procesowych;
reprezentację Klientów we wszelkiego rodzaju sprawach, w tym:
- postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawach cywilnych, gospodarczych i karnych;
- postępowaniach zabezpieczających;
- postępowaniach egzekucyjnych;
- postępowaniach przed organami administracji publicznej;
- postępowaniach przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji;
- postępowaniach polubownych i mediacyjnych.