Adres: ul. Małe Garbary 8 lok. B205, 61-756 Poznań

OBSŁUGA PRAWNA DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW POZNAŃ

Powrót do strony głównej

BIEŻĄCA OBSŁUGA PRAWNA DLA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW


W zakres naszych działań wchodzi obsługa prawna przedsiębiorców. Września, Poznań i okolice to główne obszary, w których obsługujemy klientów gospodarczych i indywidualnych. Pomoc świadczona jest w formie doraźnej, a także formie stałej obsługi. Zakres usług Kancelarii obejmuje m.in.:

- doradztwo w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej;
- kompleksową obsługę procesu rejestracji spółek, w tym doradztwo w zakresie sporządzania projektu umowy lub statutu spółki, przygotowanie dokumentów rejestracyjnych oraz reprezentacja przed sądem rejestrowym i organami administracji państwowej.

Kolejną naszą usługą jest obsługa prawna firm i spółek (w tym obsługa posiedzeń organów spółek, zmiany w składzie organów spółek, bieżące wsparcie organów spółek, sporządzanie projektów umów, statutów, regulaminów, uchwał i innych aktów wewnętrznych spółek, zgłaszanie zmian do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym itp.). Poniżej przedstawiamy zakres pozostałych realizowanych przez nas usług.SKORZYSTAJ Z PROFESJONALNEJ OBSŁUGI PRAWNEJ PRZEDSIĘBIORCÓW W POZNANIU


- sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie projektów umów, kontraktów, regulaminów i innych dokumentów stosowanych w obrocie gospodarczym;
- reprezentowanie przedsiębiorców przy zawieraniu umów;
- reprezentowanie przedsiębiorców w sporach dotyczących umów handlowych;
- windykację należności;
- udzielanie porad prawnych w bieżącej działalności gospodarczej oraz sporządzenie opinii;
- obsługa prawna przedsiębiorców obejmuje też reprezentowanie w postępowaniach przez sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji;
- doradztwo i zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych dot. zaskarżenia uchwał organów spółek;
- obsługę procesów restrukturyzacyjnych spółek, tj.: łączenia się, podziału i przekształcania spółek;
- likwidację i upadłość spółek.