Adres: ul. Małe Garbary 8 lok. B205, 61-756 Poznań

PRAWO KARNE POZNAŃ

Powrót do strony głównej

PRAWO KARNE


Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną m.in. w następujących sprawach z zakresu prawa karnego:

- reprezentacja w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez policję, prokuraturę lub inne organy;
- reprezentacja w postępowaniach sądowych we wszystkich instancjach w postępowaniach karnym, karno-skarbowych oraz w sprawach o wykroczenia;
- reprezentacja w postępowaniach wykonawczych;
- reprezentacja w postępowaniach kasacyjnych;
- sporządzanie zażaleń, apelacji oraz innych pism procesowych;
- sporządzanie kasacji oraz wniosków o wznowienie postępowania;
- przygotowanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
- przygotowanie prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia.