Adres: ul. Małe Garbary 8 lok. B205, 61-756 Poznań
images

Kancelaria Adwokacka
Piotr Jesiołowski

Wysokość naszego wynagrodzenia ustalana jest w drodze indywidualnej umowy z Klientem i uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu, oceny stopnia trudności konkretnej sprawy oraz od szacowanego czasu trwania postępowania lub czasu trwania świadczonej usługi.

Proponujemy swoim Klientom następujące sposoby rozliczeń:
- Na podstawie uzgodnionej z Klientem stawki godzinowej – fakturujemy wówczas za rzeczywisty czas pracy nad zleceniem, do faktury dołączamy specyfikację czasu pracy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe – uzgodnione z Klientem – wyliczone w oparciu o przewidywany czas pracy i charakter zlecenia oraz w oparciu o stawki minimalne zawarte w rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r.

- Miesięczny ryczałt za stałą obsługę prawną – uzgodniony z Klientem po preferencyjnej stawce godzinowej.